AvalancheNet

AvalancheNet

Společnost AvalancheNet, s.r.o., se od svého založení specializuje výhradně na poskytování služeb hostované Exchange a BlackBerry. V tomto oboru je AvalancheNet nejzkušenějším subjektem na českém trhu. Svoje služby firma kompletně provozuje sama, není dealerem žádné třetí strany.

AvalancheNet byl založen v roce 2004 lidmi, kteří měli bohaté zkušenosti z oblasti informačních technologií a telekomunikací. Od svého založení se společnost orientovala výhradně na poskytování služeb hostované Microsoft Exchange pod obchodní značkou eOutlook a v této oblasti byla relativně dlouho jediným subjektem na českém a slovenském trhu. Nejen díky tomu, že byl AvalancheNet prvním a dlouho jediným poskytovatelem těchto služeb, ale i díky vysokému standardu služeb, který od počátku udržoval, začal postupně spolupracovat se společnostmi RIM (Research In Motion - výrobce přístrojů BlackBerry), DataViz (dodavatel softwarových aplikací, jako RoadSync či Documents to Go>) a stala se rovněž preferovaným partnerem české pobočky mobilního operátora T-Mobile pro poskytování groupwarových řešení zákazníkům používajícícm zařízení BlackBerry.

Již za rok 2008 pouze ve službách vygenerovala firma AvalancheNet obrat bezmála 4 mil. Kč. V době začínající hospodářské recese, kdy prim začala hrát spíše cena než kvalita, však došlo k útlumu prodeje exkluzivních služeb AvalancheNetu, které se opíraly a doposud opírají o maximální kvalitu - značkové servery (HP, IBM, Dell) jsou provozovány od začátku podnikání v luxusním hostngovém centru Nagano a technická podpora je poskytována zásadně vysokoškolsky vzdělanými specialisty.

Jelikož růst společnosti v roce 2009 zpomalil, rozhodli se její zakladatelé firmu prodat partnerovi, který by byl schopen zajistit její další rozvoj. Po několika měsících si vybrali jako nejvhodnějšího partnera společnost RYANT, které odprodali 100% podíl ve společnosti AvalancheNet. Jedním z hlavních důvodů této volby byla silná synergie s další společností ve skupině RYANT, firmou soLNet, a zejména pak s její službou InChange.