SpamStop

SpamStop

Co je spam a kdo jsou spammeři

Výraz „SPAM“ je používán především pro označení hromadné nevyžádané elektronické pošty (e-mailů). V letošním roce se poměr doručených spamů k doručeným legitimním e-mailům posunul na 15:1. Cca 80% spamů dnes tvoří dezinformace týkající se péče o zdraví a finančních záležitostí. Zbytek připadá na různé nabídky produktů, pornografii, politiku a další témata.

Rozesílatelé spamu, známí jako „spammeři“, rozesílají a budou rozesílat spamy, protože se stále ještě najdou jedinci, kteří jsou schopni na ně reagovat. Začátkem listopadu roku 2008 zveřejnila skupina vědců z kalifornské univerzity v Berkeley, že se jim podařilo proniknout do spammerské sítě, prostřednictvím níž rozeslali několik milionů e-mailů. K jejich vlastnímu překvapení obdrželi několik odpovědí a zjistili, že bez velkého nasazení lze tímto způsobem vydělat stovky dolarů denně.

Spammeři získávají e-mailové adresy do svých databází tak, že pomocí robotů procházejí webové stránky a sbírají z nich veškeré texty obsahující zavináč (@). Tyto texty pak považují za e-mailové adresy a rozesílají na ně spamy. Největší chybou, jakou může uživatel udělat, je na došlý spam odpovědět – tím totiž spammerům potvrdí existenci a funkčnost své e-mailové schránky.

Zvláštním typem spamu je tzv. „hoax“. E-mail tohoto typu obsahuje žádost o další přeposlání zprávy na co největší počet příjemců. Většinou se jedná o smyšlené humanitární projekty, které je potřeba podpořit přeposláním daného e-mailu, nebo o různé podvody či vtípky.

Jak se vypořádat se spamem

Pro drtivou většinu uživatelů je spam velmi nepříjemnou záležitostí. Přijmout každý den desítky e-mailů, které jsou úplně k ničemu, trávit čas jejich tříděním a mazáním není pro nikoho velká zábava. A když se navíc uživatel uklepne a smaže namísto spamu omylem legitimní zprávu, může si způsobit zbytečné problémy. Proto je vhodné spamům předcházet, zabezpečit se proti nim.

Zbavit se spamů jednou provždy nebylo až doposud úplně jednoduché. Ochrana proti spamům se obecně vždy provádí pomocí filtrování příchozí pošty, a to:

 • na úrovni poštovního klienta (programu, který je nainstalován na počítači) nebo
 • na úrovni poštovního serveru (např. soLNet SpamStop).

Problémem řešení na úrovni poštovního klienta je to, že:

 • e-maily včetně spamu musí dorazit na počítač uživatele, kde jsou teprve roztříděny,
 • nevyžádané e-maily zatěžují internetové připojení,
 • je velmi složité zajistit, aby všechny počítače v síti byly průběžně chráněny.

Kolik spam stojí

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná exaktní odpověď. Je potřeba pokusit se odpovědět na tři otázky:

 • Kolik má firma e-mailových schránek?
 • Kolik spamů nalezne uživatel průměrně denně ve své schránce?
 • Kolik času zabere uživateli odstranění spamu a kolik tento čas stojí?

Vyjdeme-li z předpokladu, že firma má 10 schránek, do každé z nichž dorazí denně 20 nevyžádaných mailů a odstranění jednoho mailu zabere cca 15 sekund, pak můžeme tvrdit, že v této firmě se ročně stráví mazáním spamů rovných 200 hodin. Je-li náklad na jednoho zaměstnance 250 Kč/hod., pak roční ztráta spojená s tříděním spamů, je pracovní čas v hodnotě 50.000 Kč. A tato částka nezahrnuje potenciální ztráty spojené s náhodným smazáním legitimního e-mailu.

Přínosy služby SpamStop

Základním přínosem je samozřejmě trvalé zamezení přijímání spamů. S tím souvisí nejméně dvě zásadní výhody:

 • ušetřený čas,
 • méně provozu na internetové přípojce.

Vedle toho je do služby SpamStop integrován i antivir, takže veškeré doručené e-maily jsou automaticky chráněny proti virům.

Jak SpamStop funguje

V první řadě je potřeba, aby zákazník měl vlastní doménu, v níž e-maily provozuje (ve formátu firma.cz). K této doméně má tzv. DNS záznamy, které obsahují položku zvanou „MX záznam“.

Na straně zákazníka je potřeba udělat to, že provede změnu v MX záznamu dle instrukcí zaslaných poskytovatelem. Tento několikaminutový úkon určitě bez problémů zvládne poskytovatel hostingu nebo interní zaměstnanec v oddělení výpočetní techniky.

Od chvíle změny MX záznamu jsou veškeré spamy odstraňovány pomocí služby SpamStop ještě dříve, než dorazí do sítě zákazníka. Tato služba zároveň provádí zálohování veškeré přijaté pošty pro případ problémů místního mail serveru zákazníka.

SpamStop

SpamStop lze implementovat třemi různými způsoby:

 • Server v lokalitě zákazníka: toto řešení nejčastěji používají naši zákazníci v kombinaci s Microsoft Exchange.
 • Server v hostingu zákazníka či poskytovatele: tato varianta má oproti předcházející tu výhodu, že spamy nezatíží zákazníkovo připojení k Internetu, je ovšem potřeba počítat s náklady na hosting.
 • Sdílené řešení: v hostingu společnosti soLNet je postavena serverová farma, na níž je provozováno sdílené řešení SpamStop, které používají menší zákazníci (do 50 e-mailových adres).

FAQ

Q: Co je to SpamStop?

SpamStop je unikátní řešení společnosti soLNet, které dokáže ochránit jakýkoli poštovní server před spamy a viry. Jeho součástí je automaticky i výkonný firewall a antivirový systém AVirCheck.

Q: Na jaké platformě je SpamStop provozován?

SpamStop je vystavěn na platformě OS Linux.

Q: Co je to white-list?

Whitelist je v souvislosti se spamem seznam takových adres, které jsou poštovním serverem považovány za nezávadné, a tak jsou maily z nich zasílané doručovány i tehdy, když by jinak byly považovány za spam.

Q: Co je to black-list?

Blacklist je v souvislosti se spamem seznam takových adres, z nichž poštovní server maily nepřijímá za žádných okolností.

Q: Co je to greylisting?

Greylisting je metoda boje proti spamu, která spočívá v odkládání přijetí mailu na straně poštovního serveru adresáta. Princip spočívá v tom, že dorazí-li na poštovní server mail, který je s vysokou pravděpodobností spam, poštovní server jej napoprvé odmítne přijmout. Pokud je odesílatelem takového mailu "solidní" poštovní server, pokusí se doručit zprávu znovu, a to i několikrát za sebou. Pokud by byl odesílatelem spammer, po jednom či dvou pokusech většinou snahu o doručení mailu vzdá.

Q: Co jsou to Bayesovské filtry?

Bayesovské filtry jsou pravidla, podle nichž se jednotlivým e-mailům přiřazuje na SpamStopu pravděpodobnost, že se jedná o spam. Fungují na bázi Bayesovské statistiky, která je založena na podmíněných pravděpodobnostech, tj. nespoléhá se pouze na informace získané v minulosti, ale zpřesňuje se (dalo by se říci, že se učí) na základě nově zjištěných skutečností.

Q: Kolik SpamStop stojí?

To velice záleží na zvolené variantě a na počtu e-mailových schránek. Pro menší zákazníky (do 50 e-mailovýc adres) se měsíční náklady na využití sdíleného řešení pohybují v řádu 300 až 700 Kč za měsíc. Provozování samostatného serveru je však násobně dražší, záleží vždy na individuálních podmínkách.