Profil společnosti

Mise společnosti

Misí společnosti RYANT je udržet ve svém podníkání vedle dobrého ekonomického výsledku i etický a profesionální rozměr. Základem podnikání společnosti jsou její lidé. Úkolem společnosti je výběr spolupracovníků s nadprůměrnými profesionálními a charakterovými vlastnostmi, kteří jsou nadprůměrně motivováni.


Historie společnosti

Společnost RYANT, s.r.o., vznikla v roce 2001 (je vedena pod vložkou C 39800 u rejstříkového soudu v Brně) a ve stejném roce získala svého prvního klíčového zákazníka, Českomoravské štěrkovny, a.s., kterému zajišťuje IT outsourcing a dodávky software na míru. Na základě spolupráce s tímto zákazníkem vytvořila společnost RYANT úzce specializovaný software určený pro elektronické odečítání údajů z vážních systémů a jejich následné zpracování. Tento software od té doby používá početná skupina zákazníků, do níž vedle Českomoravských štěrkoven, a.s., patří mj. i Kamenolom Císařský, a.s., či Kamenivo Slovakia, a.s.

V průběhu prvních tří let od svého vzniku rozšířila společnost RYANT svoji nabídku o další systémy, z nichž nejvýznamnějším přírůstkem byl manažerský informační systém pro výrobní podniky. Tento systém určený pro načtení dat z různých zdrojů, jejich zpracování, integraci a následný reporting v současné době kromě českých zákazníků používají v různých jazykových mutacích i firmy mimo ČR, mj. i OKSM Opole (Polsko).

Po úspěších v oblasti výrobních podniků se společnost RYANT rozhodla investovat do rozvíjení aktivit v dalších oblastech. Nejprve v roce 2002 ve spolupráci se společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s., a BIT-SOFT, s.r.o., zprovoznila jednu z prvních veřejných WiFi sítí v ČR, která doposud zajišťuje připojení k Internetu pro obyvatele Vranova u Brna. Řešení zahrnovalo kromě WiFi zařízení značky LinkSys a implementace těchto zařízení i implementaci serveru na bázi OS Linux, který zajišťuje chod a správu sítě sestávající ze sedmi AP (Access Point).

Na tento svůj debut v oblasti telekomunikací pak společnost RYANT v roce 2003 navázala spoluprací s GTS CZECH, a.s., nejvýznamnějším českým alternativním operátorem, jemuž dodává své konzultační služby v oblasti marketingu produktů. V roce 2004 pak přidala do portfolia svých zákazníků z oblasti telekomunikací i ČESKÝ TELECOM, a.s., jemuž poskytuje konzultace z oblasti messagingových systémů, a Option One, a.s., alternativního operátora, pro nějž mj. provedla komplexní analýzu trhu ADSL a navrhla možnosti rozšíření služeb připojení k Internetu o bezpečnostní prvky.

Na své zkušenosti z oblasti telekomunikací pak společnost RYANT navázala spoluprací se společností NextiraOne Czech s.r.o., s níž společně poskytuje konzultace na projektech provozních systémů, systémů CRM a systémů pro zákaznická centra pro nejvýznamnější firmy z řad telekomunikačních operátorů a finančních institucí.

Další oblastí, v níž společnost RYANT působí, je vysoce specifické řešení propojující prvky softwarového a personálního auditu, zaměřené na optimalizaci firemních nákladů, RYANT Software Audit. Tento software kombinuje prvky softwarového auditu ve smyslu schopnosti identifikovat adekvátní náklady na softwarové licence s prvky personálního auditu. I některé renomované personální agentury dnes doporučují řešení RYANT Software Audit svým zákazníkům jako nejlepší možnost, jak bez velké námahy a s vysokou přesností určit, jak moc jsou či nejsou pracovníci dané firmy vytíženi.