Outsourcing

Společnost RYANT nabízí poradenství a outsourcing v oblasti ICT počínaje podporou zákazníků při výběru dodavatelů IT a telekomunikačních služeb až po výběr složitých softwarových řešení.

Prvním krokem při takovéto spolupráci je samozřejmě odstranění aktuálních problémů a nastavení standardů. Následně RYANT zajišťuje např. zpracování projektů, optimalizaci nákladů, zajištění bezpečnosti, komunikaci s dodavateli a helpdesk.

Odstranění problémů s IT a zavedení preventivních opatření

RYANT po jednoduché analýze prostředí zákaznické organizace definuje nejzásadnější problémy a předběžné způsoby jejich odstranění. Zároveň navrhuje předběžná opatření a definuje (pokud možno) jejich finanční přínosy.

Např. v oblasti virtuálních privátních sítí je prostředkem pro analýzu sítě, zlepšení jejího fungování a dosažení finančních úspor nástrojem RYANT Network Audit, produkt, který je společnost RYANT připravena v rámci smlouvy o outsourcingu nabídnout kterémukoli zákazníkovi za měsíční poplatek – tzn. zákazník za něj platí jen tehdy, když jej využívá.

V oblasti připojení k Internetu disponuje společnost RYANT vedle detailních znalostí telekomunikačního trhu mj. i produktem RYANT nConnect, který umožňuje při nižší ceně dosáhnout vyšší kvality připojení a který je opět poskytován v rámci měsíčního paušálu.

Nastavení korporátních standardů IT

Standardní činnosti, jako je zapojení tiskáren na síť a jejich zpřístupnění adekvátním uživatelům, zavedení standardů pro uživatele, standardních názvů počítačů, tiskáren atd., zajišťuje zcela běžně RYANT pro své zákazníky. Nastavení korporátního standardu, jeho dokumentace a následná údržba a dohled nad dodržováním jsou rovněž součástí této služby.

V této oblasti je obvykle součástí outsourcingu produkt RYANT Hardware Inventory, poskytovaný samozřejmě za měsíční paušál.

Zpracování projektů rozvoje a údržby IT

Poskytovatel předkládá dle potřeb organizace plány rozvoje a údržby IS/IT pro účely plánování celofiremní strategie i finančního plánování. Součástí služby je vedle zpracování projektů i jejich realizace a údržba IT systémů pro maximální využitelnost a efektivnost. Náročnost jednotlivých projektů je vždy stanovována ad-hoc, náročnost základního měsíčního reportingu, který obsahuje mj. předpoklad investic do hardware na následující období (3/6/12 měsíců), předpoklad nákupu software a upgradů software a předpoklad náročnosti interních projektů včetně ohodnocení potřeby externích a interních zdrojů, je stanovována obvykle rámcovou smlouvou jako fixní.

Dodávky a implementace upgradů používaných SW a bezpečnost

RYANT disponuje rozsáhlými znalostmi outsourcingu systémů a software pro platformy Microsoft a Linux. Je schopen zajistit plánování, doporučení, upgradování a případně i integrace jednotlivých systémů, stejně jako řízení bezpečnosti. I pro tuto oblast lze stanovit pracnost (a tedy i cenu) jako fixní (rámcovou smlouvou). V rámci outsourcingu těchto služeb RYANT využívá mj. svůj produkt RYANT Software Inventory, který výrazně zvyšuje možnosti kontroly zabezpečení uživatelských stanic i veškerého využívaného software.

Zastupování při nákupech IT technologií a komunikace s dodavateli

RYANT disponuje specialisty pro různé oblasti, kteří jsou připraveni pro zákazníka vyjednat změny v režimu dodávek či zvolit optimální portfolio dodavatelů a produktů.

Tato služba je zajišťována business consultanty RYANT, kteří jsou dislokováni v Praze. Hodnocení konzultantů probíhá buď na základě stráveného času nebo i na základě hodnocení podle např. dosažených cen, slev a úspor.

Optimalizace nákladů na licence

Jedním z nosných produktů společnosti RYANT je RYANT Software Audit, softwarový prostředek určený k optimalizaci nákladů na licence a přehledu o pracovním vytížení jednotlivých uživatelských stanic. Tento produkt v rámci outsourcingu RYANT běžně nasazuje u svých zákazníků v rámci paušálních měsíčních poplatků.

Podpora uživatelů

Podpora uživatelů je poskytována v pracovních dnech mezi 8-18 hod. za paušální poplatek. Dobu, kdy je podpora poskytována, lze pro zákazníka za příplatek rozšířit po dohodě. Postup pro odstraňování chyb je takový, že pověřený zástupce zákazníka ohlásí problém na hot-line RYANT, která je v provozu v pracovní dny od 8:00 hod do 18:00 hod. a RYANT poskytne odezvu na hlášení problému dle priority takto:

PrioritaDefiniceDoba odezvy
1Provoz některého ze serverů je zastaven.2 hodiny
2Provoz některého ze serverů je pozastaven, ale s dočasným obejitím problému (workaround) nebo s omezením činnosti může pokračovat po určitou dobu nebo je zastaven provoz některé z pracovních stanic, tiskáren či jiného příslušenství.4 hodiny
3Provoz serveru je problémem ovlivněn, ale může pokračovat náhradním způsobem, nebo provoz některé z pracovních stanic, tiskáren či jiného příslušenství je pozastaven, ale s dočasným obejitím problému (workaround) nebo s omezením činnosti může pokračovat po určitou dobu.1 den
4Provoz může pokračovat bez omezení. Zákazník oznámí problém, ale neočekává řešení v krátké době.2 dny

Programátorská podpora při vývoji nebo adaptaci aplikací na přání firmy

Tato činnost je další z nosných činností Poskytovatele, který poskytuje systémy na míru či kooperuje při jejich implementaci u zákazníků.